top of page
TestAS
Học bạ
Điểm THPT

TRA CỨU KẾT QUẢ KÌ THI TestAS (2023)

* Nhập họ và tên tiếng Việt không dấu
* Số căn cước công dân
Tra Cứu
Core Test
Subject Test
Total Score
OnSet Test
Kết quả xét tuyển

TỐI ĐA HÓA CƠ HỘI ĐẠI HỌC
CHO CÁC THÍ SINH 2K5

Nhận hồ sơ đến ngày

30/7/2023

bottom of page