top of page

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Để điền vào mẫu đơn trực tuyến, thí sinh cần phải tạo một tài khoản đăng ký trên hệ thống của chúng tôi. Trong trang đăng ký, thí sinh cần cung cấp địa chỉ email của mình và tạo mật khẩu, chờ nhận email từ hệ thống và nhấp vào mã kích hoạt được cung cấp trong email. Nếu gặp khó khăn với ứng dụng trực tuyến này, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được trợ giúp qua địa chỉ email: study@vgu.edu.vn

Thí sinh sử dụng mã kích hoạt để bắt đầu sử dụng tài khoản của mình truy cập vào mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi.

Đối với đợt thi riêng TestAS:

Thí sinh cung cấp thông tin cá nhân và Nộp Học bạ/Bảng điểm THPT của lớp 12 hoặc học kỳ 1 lớp 12. Lưu ý rằng chỉ có những hồ sơ điền đầy đủ thông tin mới là hồ sơ hợp lệ được xét duyệt.

Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến từng thí sinh trong nội dung thư mời.

Đối với đợt xét tuyển THPT & Học bạ:

Trong mẫu đơn trực tuyến, thí sinh được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, học bạ lóp 12 và điểm thi THPT Quốc Gia.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển (hoặc trúng tuyển có điều kiện) vào Trường Đại học Việt Đức (VGU) có thể tham khảo cách điền hồ sơ theo hướng dẫn trong file đính kèm, mục nào cần xác nhận của địa phương, thí sinh vui lòng đến một trong những địa điểm sau để được xác nhận:

 1. UBND phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú để xác nhận

 2. bất kỳ UBND phường, xã hoặc Phòng Tư pháp nào để xác nhận

 3. bất kỳ Văn phòng công chứng nào để xác nhận

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

huong dan dien mau ho so nhap hoc
Ngành TS.jpg
bottom of page