top of page
scholarship TP-08.png
Thí sinh có thể nộp đơn đăng ký xét học bổng toàn phần khi có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ (ít nhất tương đương IELTS học thuật 7.0) và thỏa các điều kiện sau:
 • Đạt được học bổng 100% học phí qua phương thức 1- TestAS; hoặc
 • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích trong Kỳ thi HSG THPT quốc gia và kỳ thi Olympic Châu Á- Thái Bình Dương/Quốc tế một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học; hoặc
 • Đạt được 100% học phí thông qua chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IBD, A- level, Wace, TestAS…)
Để duy trì học bổng toàn phần, sinh viên nhận được học bổng phải có điểm GPA tích lũy mỗi năm học bằng hoặc nhỏ hơn 2.0 (theo thang điểm Đức) hoặc lớn hơn 8.2 (theo thang điểm Việt Nam). 
Ban Giám hiệu VGU sẽ xem xét ra quyết định về số lượng học bổng toàn phần dành cho mỗi năm tuyển sinh.

Giá trị học bổng

Học bổng Tài năng VGU là một trong những học danh giá nhất tại trường Đại học Việt Đức (VGU). Học bổng này được trao cho cả thí sinh trúng tuyển và đang theo học tại VGU, trao dựa trên thành tích thi đầu vào hoặc  kết quả học tập xuất sắc. Học bổng tài năng được trao cho 25% sinh viên toàn trường, không giới hạn khoa/ngành.
 • 5% sinh viên có thành tích xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng miễn 100% học phí;
 • 10% sinh viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 50% học phí;
 • 10% sinh viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 25% học phí.

 Đối tượng áp dụng

Học bổng tài năng được áp dụng cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo sau đây:
 • Khoa học máy tính (CSE);
 • Kỹ thuật điện và máy tính (ECE);
 • Kỹ thuật cơ khí (MEN);
 • Kiến trúc (ARC);
 • Kỹ thuật xây dựng (BCE);
 • Tài chính và Kế toán (BFA);
 • Quản trị kinh doanh (BBA);

Hình thức cấp học bổng

 • Học bổng tài năng được trao hàng năm dưới hình thức miễn/giảm học phí một (01) năm học của ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học;
 • Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước cho mỗi học kỳ và học bổng sẽ
  được trao muộn nhất vào cuối học kỳ tương ứng;
 • Các điều kiện xét học bổng tài năng được áp dụng như nhau cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế, không phân biệt quốc tịch.
 • Học bổng trong Năm đại cương (năm thứ nhất) được xét theo kết quả trúng tuyển đại học của thí sinh và phân biệt theo các phương thức tuyển sinh quy định tại Quy chế tuyển sinh bậc đại học của Trường.
Đối với thí sinh tham gia dự tuyển bằng nhiều phương thức, kết quả trúng tuyển và học bổng cho từng phương thức được xác định độc lập với nhau.

Bên cạnh học bổng tài năng, VGU còn có nhiều học bổng giá trị khác như:

 • Học bổng WUS, nhằm hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ
 • Học bổng Hiệp hội hữu nghị VGU, là Học bổng này được hỗ trợ từ Hiệp hội hữu nghị VGU và do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ.
 • Học bổng của cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD), là học bổng nhằm thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học tại Đức.

Chi tiết cách thức xét và trao học bổng:

1. KỲ THI RIÊNG TESTAS

Xét dựa theo điểm thi đầu vào

Các suất học bổng quy định tại Điều này chỉ được cấp cho những thí sinh đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định cho Phương thức 1. Các suất học bổng không có người nhận sẽ không được trao cho thí sinh khác.

Giá trị học bổng

 • 5% thí sinh có tổng điểm bài thi TestAS cao nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 10% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 10% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Trường hợp có kết quả TESTAS bằng nhau

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng hợp bằng nhau thì thí sinh có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên cấp học bổng. Việc quy đổi điểm tương đương giữa các dạng thi tiếng Anh khác nhau được nêu tại Phụ lục. Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm bài thi khối kiến thức chuyên ngành trong kỳ thi đầu vào cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định xếp hạng cấp học bổng cuối cùng.

2. XÉT HỌC BẠ 5 HỌC KỲ THPT

Cách thức trao học bổng

 • Học bổng được tính theo kết quả tổng điểm trung bình 5 môn, trong 05 học kì (lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12) bao gồm điểm cộng.

 • Các suất học bổng quy định tại Điều này chỉ được cấp cho những thí sinh đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định. Các suất học bổng không có người nhận sẽ không được trao cho thí sinh khác.

Điểm cộng

Các thí sinh được cộng thêm 0,25 điểm vào tổng điểm trung bình cho mỗi thành tích sau (tổng điểm cộng tối đa là 0,5 điểm):

Giá trị học bổng

 • 5% thí sinh có tổng điểm trung bình điểm cao nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 5% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 5% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Trường hợp có kết quả bằng nhau

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng điểm trung bình bằng nhau thì thí sinh có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên cấp học bổng. Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình môn Toán trong năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định cuối cùng.

3. XÉT KẾT QUẢ THI THPT

Cách thức trao học bổng

 • Học bổng được tính theo tổng điểm ba (03) môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn xét tuyển (khối xét tuyển) (A00, A01, D01, D03, D05, D07, V00, V02) không bao gồm điểm ưu tiên. Số lượng thí sinh nhận học bổng loại A, B và C được tính trên tổng số thí sinh trúng tuyển của mỗi ngành đào tạo tương ứng và được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

 • Các suất học bổng quy định tại Điều này chỉ được cấp cho thí sinh trúng tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT thực hiện trong năm tuyển sinh (Trường hợp đặc biệt sẽ do hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định); và thí sinh đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định cho phương thức xét tuyển này. Các suất học bổng không có người nhận sẽ không được trao cho thí sinh khác.

Giá trị học bổng

 • 5% thí sinh có tổng điểm 3 môn cao nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 5% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 5% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Trường hợp có kết quả bằng nhau

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng hợp bằng nhau thì thí sinh có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên cấp học bổng. Việc quy đổi điểm tương đương giữa các dạng thi tiếng Anh khác nhau được nêu tại Phụ lục. Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định xếp hạng cấp học bổng cuối cùng.

4. TUYỂN THẲNG

Học bổng quy định tại điều này chỉ được cấp cho thí sinh đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định đối với phương thức Tuyển thẳng. Các suất học bổng không có người nhận không được trao cho thí sinh khác.

Học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, hoặc khuyến khích kì thi học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia sẽ được cấp học bổng 100% học phí.

 • Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và trúng tuyển các ngành CSE, ECE, MEN, BCE và ARC.

 • Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Ngữ văn và trúng tuyển các ngành BBA, BFA.

Học sinh giỏi cấp Tỉnh

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh hoặc cấp Thành phố một trong các môn dưới đây sẽ nhận học bổng tương ứng 100%, 50% và 25% học phí:​​

Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp Quốc gia

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được cấp học bổng tương ứng 100%, 50% và 25% học phí;

Olympic châu Á - Thái Bình Dương

Học bổng 100% cho thí sinh (không phân biệt quốc tịch) đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Olympic Châu Á – Thái Bình Dương các môn Toán, Vật lý, Tin học;

Olympic Quốc tế

Học bổng 100% thí sinh (không phân biệt quốc tịch) là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (ISEF).

Trường THPT ưu tiên

Thí sinh được tuyển thẳng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với học bạ THPT được xét cấp học bổng dựa trên tổng điểm trung bình 5 môn học ở bậc THPT không bao gồm điểm cộng

 • 5% thí sinh có tổng điểm trung bình điểm cao nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 5% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 5% thí sinh có điểm cao tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Thời gian có hiệu lực của chứng nhận giải thưởng hay minh chứng tham gia các cuộc thi nêu trên được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT của thí sinh.

5. XÉT CHỨNG CHỈ/BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

Bằng/ chứng chỉ THPT Quốc tế hoặc các bài thi năng lực quốc tế hợp lệ là bằng/ chứng chỉ được cấp trong vòng 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Đối với chứng chỉ quốc tế khác không được liệt kê, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xem xét và đưa ra quyết định cấp học bổng cho từng trường hợp cụ thể

SAT (Scholastic Assessment Test)/ College Board:

Được tính dựa vào điểm tổng, với giá trị học bổng như sau:

 • HB 100% học phí: 1451 – 1600

 • HB 50% học phí: 1361 – 1450

 • HB 25% học phí: 1280 – 1360

IBD (International Baccalaureate Diploma), IB Bilingual Diploma / IB Organization/

Điểm xét học bổng được tính dựa vào tổng điểm 6 môn:

 • HB 100% học phí: 41 - 45

 • HB 50% học phí: 38 - 40

 • HB 25% học phí: 35- 37

AS/A-Level (International Advanced Levels)/ Cambridge; Pearson Edexcel:

Tổng điểm trung bình 3 môn A-level:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) và A-Level/ Cambridge; Pearson Edexcel:

Xét học bổng dựa trên điểm trung bình 3 môn IGCSE và 2 môn A-Level:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

WACE (Western Australian Certificate of Education)/ Western Australia School Curriculum and Standards Authority:

Điểm xét học bổng tính theo điểm ATAR với 3 môn trung bình kết hợp:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

TestAS thi viết (Test for Academic Studies)/ TestDaF Institute: Điểm xét học bổng theo dạng “standard”:

 • HB 100% học phí: Từ 118 đến 130

 • HB 50% học phí: Từ 115 đến 118

 • HB 25% học phí: Từ 100 đến 115

TestAS thi trên máy tính (Test for Academic Studies)/ TestDaF Institute: Điểm xét học bổng theo dạng “standard”:

 • HB 100% học phí: Từ 190 đến 200

 • HB 50% học phí: Từ 175 đến 189

 • HB 25% học phí: Từ 150 đến 174

ACT (The American College Testing)/ ACT Inc.

Điểm xét học bổng được tính trên điểm tổng

 • HB 100% học phí: Từ 34 đến 36

 • HB 50% học phí: Từ 31 đến 33

 • HB 25% học phí: Từ 27 đến 30

Bằng/ chứng chỉ tốt nghiệp THPT được công nhận

Điểm trung bình (GPA) bằng tốt nghiệp THPT

 • HB 100% học phí: Từ 93% trở lên

 • HB 50% học phí: Từ 89% đến 92.9%

 • HB 25% học phí: Từ 85% đến 88.9%

6. HỌC BỔNG WUS

Là học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ.

Đối tượng áp dụng

Học bổng này dành cho sinh viên tất cả các ngành học. 

Số lượng học bổng:

18 suất học bổng

Giá trị học bổng

1000 EUR/Sinh viên

Tiêu chí xét chọn

 • Điều kiện tài chính

 • Thành tích học tập

Hồ sơ: Học bổng sẽ được thông báo vào đầu năm học.

7. HỌC BỔNG DAAD

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là tổ chức thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học. Trên thực tế, DAAD là tổ chức hàng đầu hỗ trợ tài chính cho hoạt động trao đổi học thuật. DAAD đại diện cho 231 trường đại học và các viện giáo dục đại học của Đức với hơn 500 văn phòng đại diện ở gần 100 quốc gia.

Học bổng DAAD loại 1

Đối tượng áp dụng

Sinh viên của một số ngành được chọn

Giá trị học bổng

Học phí và sinh hoạt phí cho một năm học

Số lượng học bổng

Tối đa 20% tổng số sinh viên của ngành tương ứng

Tiêu chí xét chọn

 • Thành tích học tập

 • Kĩ năng tiếng Anh (Tại thời điểm nộp đơn xin học bổng, sinh viên được yêu cầu nộp chứng chỉ IELTS 6.0 còn hiệu lực - thời hạn không quá 02 năm tính từ ngày thi)

 • Hoạt động ngoại khóa

​Học bổng cho mỗi ngành, nếu có, sẽ được thông báo vào đầu năm học.

Học bổng DAAD loại 2

Đối tượng áp dụng

Sinh viên của một số ngành được chọn

Giá trị học bổng

Chi phí vé máy bay (khoảng 775 EUR) và sinh hoạt phí hàng tháng (650 EUR cho sinh viên đại học và 750 EUR cho học viên cao học) trong thời gian học tập tại Đức (thông thường kéo dài từ 6-12 tháng).

Số lượng học bổng

Tối đa 20% số lượng sinh viên của ngành tương ứng

Tiêu chí xét chọn

 • Thành tích học tập

 • Kĩ năng tiếng Anh (Tại thời điểm nộp đơn xin học bổng, sinh viên được yêu cầu nộp chứng chỉ IELTS 6.0 còn hiệu lực - thời hạn không quá 02 năm tính từ ngày thi)

 • Kĩ năng tiếng Đức

 • Hoạt động ngoại khóa

Hồ sơ học bổng, nếu có, sẽ được thông báo qua email trước khi bắt đầu học tại Đức vài tháng

8. KẾT HỢP HỌC BỔNG TÀI NĂNG VÀ CÁC HỌC BỔNG KHÁC

 • Sinh viên có thể nhận học bổng tài năng, đồng thới được hưởng chế độ giảm học phí trong cùng một năm học, tuy nhiên tổng giá trị không được vượt quá 100% học phí. 

 • Sinh viên đã được nhận Học bổng doanh nghiệp, Học bổng loại 1 của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) không được nhận học bổng tài năng trong cùng một năm học và ngược lại

 • Sinh viên có thể được xem xét trao học bổng tài năng và đồng thời nhận Học bổng loại II của DAAD (sang Đức học) hoặc học bổng của Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới (WUS) trong cùng một năm học nếu đáp ứng được yêu cầu của các chương trình học bổng này.

bottom of page