HỌC BỔNG

Học bổng Tài năng VGU là một trong những học danh giá nhất tại trường Đại học Việt Đức (VGU). Học bổng này được trao cho cả thí sinh trúng tuyển và đang theo học tại VGU, trao dựa trên thành tích thi đầu vào hoặc  kết quả học tập xuất sắc. Học bổng tài năng được trao cho 25% sinh viên toàn trường, không giới hạn khoa/ngành.

Giá trị học bổng

 • 5% sinh viên có thành tích xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng miễn 100% học phí;
 • 10% sinh viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 50% học phí;
 • 10% sinh viên có thành tích xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng giảm 25% học phí.

 Đối tượng áp dụng

Học bổng tài năng được áp dụng cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo sau đây:
 • Khoa học máy tính (CSE);
 • Kỹ thuật điện và máy tính (ECE);
 • Kỹ thuật cơ khí (MEN);
 • Kiến trúc (ARC);
 • Kỹ thuật xây dựng (BCE);
 • Tài chính và Kế toán (BFA);
 • Quản trị kinh doanh (BBA);

Hình thức cấp học bổng

 • Học bổng tài năng được trao hàng năm dưới hình thức miễn/giảm học phí một (01) năm học của ngành đào tạo mà sinh viên đang theo học;
 • Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước cho mỗi học kỳ và học bổng sẽ
  được trao muộn nhất vào cuối học kỳ tương ứng;
 • Các điều kiện xét học bổng tài năng được áp dụng như nhau cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế, không phân biệt quốc tịch.
 • Học bổng trong Năm đại cương (năm thứ nhất) được xét theo kết quả trúng tuyển đại học của thí sinh và phân biệt theo các phương thức tuyển sinh quy định tại Quy chế tuyển sinh bậc đại học của Trường.
Đối với thí sinh tham gia dự tuyển bằng nhiều phương thức, kết quả trúng tuyển và học bổng cho từng phương thức được xác định độc lập với nhau.

Bên cạnh học bổng tài năng, VGU còn có nhiều học bổng giá trị khác như:

 • Học bổng WUS, nhằm hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ
 • Học bổng Hiệp hội hữu nghị VGU, là Học bổng này được hỗ trợ từ Hiệp hội hữu nghị VGU và do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ.
 • Học bổng của cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD), là học bổng nhằm thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học tại Đức.

Chi tiết cách thức xét và trao học bổng:

1. KỲ THI RIÊNG TESTAS

Xét dựa theo điểm thi đầu vào

Các suất học bổng quy định tại Điều này chỉ được cấp cho những sinh viên đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định cho Phương thức 1. Các suất học bổng không có người nhận sẽ không được trao cho sinh viên khác.

Giá trị học bổng

 • 5% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 10% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 10% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Trường hợp có kết quả TESTAS bằng nhau

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng hợp bằng nhau thì sinh viên có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên cấp học bổng. Việc quy đổi điểm tương đương giữa các dạng thi tiếng Anh khác nhau được nêu tại Phụ lục. Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có điểm bài thi khối kiến thức chuyên ngành trong kỳ thi đầu vào cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định xếp hạng cấp học bổng cuối cùng.

2. XÉT HỌC BẠ 5 HỌC KỲ THPT

Cách thức trao học bổng

 • Học bổng được tính theo kết quả tổng điểm trung bình 6 môn, trong 05 học kì (lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12) bao gồm điểm cộng.

 • Các suất học bổng quy định tại Điều này chỉ được cấp cho những sinh viên đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định. Các suất học bổng không có người nhận sẽ không được trao cho sinh viên khác.

Điểm cộng

Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/quốc gia (Giải Nhất, Nhì, Ba) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Đức) và Tin học được cộng thêm 0.5 điểm vào tổng điểm trung bình.

Giá trị học bổng

 • 5% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 10% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 10% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Trường hợp có kết quả bằng nhau

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng điểm trung bình bằng nhau thì sinh viên có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên cấp học bổng. Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có điểm trung bình môn Toán trong năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định cuối cùng.

3. XÉT KẾT QUẢ THI THPT

Cách thức trao học bổng

 • Học bổng được tính theo tổng điểm ba (03) môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn xét tuyển (khối xét tuyển) (A00, A01, D01, D03, D05, D07, V00, V02) không bao gồm điểm ưu tiên. Số lượng sinh viên nhận học bổng loại A, B và C được tính trên tổng số sinh viên trúng tuyển của mỗi ngành đào tạo tương ứng và được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

 • Các suất học bổng quy định tại Điều này chỉ được cấp cho những sinh viên đến làm thủ tục nhập học theo đúng thời hạn quy định cho phương thức xét tuyển này. Các suất học bổng không có người nhận sẽ không được trao cho sinh viên khác.

Giá trị học bổng

 • 5% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 100% học phí (Loại A);

 • 10% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí (Loại B);

 • 10% sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị giá 25% học phí (Loại C).

Trường hợp có kết quả bằng nhau

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng hợp bằng nhau thì sinh viên có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên cấp học bổng. Việc quy đổi điểm tương đương giữa các dạng thi tiếng Anh khác nhau được nêu tại Phụ lục. Nếu điểm tiếng Anh vẫn bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định xếp hạng cấp học bổng cuối cùng.

4. TUYỂN THẲNG

Học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia

Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, hoặc khuyến khích kì thi học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia sẽ được cấp học bổng 100% học phí.

 • Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và trúng tuyển các ngành CSE, ECE, MEN, BCE và ARC.

 • Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Ngữ văn và trúng tuyển các ngành BBA, BFA.

Học sinh giỏi cấp Tỉnh

Sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh hoặc cấp Thành phố một trong các môn dưới đây sẽ nhận học bổng tương ứng 100%, 50% và 25% học phí:​​

Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp Quốc gia

Sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được cấp học bổng tương ứng 100%, 50% và 25% học phí;

Olympic châu Á - Thái Bình Dương

Học bổng 100% cho sinh viên (không phân biệt quốc tịch) đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Olympic Châu Á – Thái Bình Dương các môn Toán, Vật lý, Tin học;

Olympic Quốc tế

Học bổng 100% sinh viên (không phân biệt quốc tịch) là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học hoặc Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (ISEF).

Thời gian có hiệu lực của chứng nhận giải thưởng hay minh chứng tham gia các cuộc thi nêu trên được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT của thí sinh.

5. XÉT CHỨNG CHỈ/BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

SAT (Scholastic Assessment Test)/ College Board:

Được tinh dựa vào điểm tổng, với giá trị học bổng như sau:

 • HB 100% học phí: 1451 – 1600

 • HB 50% học phí: 1361 – 1450

 • HB 25% học phí: 1280 – 1360

IBD (International Baccalaureate Diploma), IB Bilingual Diploma / IB Organization/

Điểm xét học bổng được tinh dựa vào tổng điểm 6 môn:

 • HB 100% học phí: 41 - 45

 • HB 50% học phí: 38 - 40

 • HB 25% học phí: 35- 37

AS/A-Level (International Advanced Levels)/ Cambridge; Pearson Edexcel:

Tổng điểm trung bình 3 môn A-level:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) và A-Level/ Cambridge; Pearson Edexcel:

Xét học bổng dựa trên điểm trung bình 3 môn IGCSE và 2 môn A-Level:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

WACE (Western Australian Certificate of Education)/ Western Australia School Curriculum and Standards Authority:

Điểm xét học bổng tính theo điểm ATAR với 3 môn trung bình kết hợp:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

TestAS (Test for Academic Studies)/ TestDaF Institute: Điểm xét học bổng theo dạng “standard”:

HB 100% học phí:

 • Ngành  CSE: từ 123 trở lên.

 • Ngành ECE, MEN, BCE, ARC: Từ 120. trở lên

 • Ngành BFA, BBA: Từ 118 trở lên.

HB 50% học phí:

 • Ngành  CSE: từ 116 đến dưới 123.

 • Ngành ECE, MEN, BCE, ARC: Từ 113 đến dưới 120.

 • Ngành BFA, BBA: Từ 111 đến dưới 118.

HB 25% học phí:

 • Ngành  CSE: từ 112 đến dưới 116.

 • Ngành ECE, MEN, BCE, ARC: Từ 109 đến dướ 113.

 • Ngành BFA, BBA: Từ 107 đến dưới 111.

Bằng tú tài quốc tế: Tùy theo quốc gia, mức điểm xét trúng tuyển và học bổng sẽ được quy đổi theo thang điểm 100% như sau:

 • HB 100% học phí: Từ 90% trở lên

 • HB 50% học phí: 85% - 89.9%

 • HB 25% học phí: 80% - 84.9%

Các trường hợp khác sẽ được Hội đồng tuyển sinh trường xem xét và quyết định cụ thể.

6. HỌC BỔNG WUS

Là học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng do Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông và Phát triển khu vực bang Hessen (HMWEVL) tài trợ.

Đối tượng áp dụng

Học bổng này dành cho sinh viên tất cả các ngành học. 

Số lượng học bổng:

18 suất học bổng

Giá trị học bổng

1000 EUR/Sinh viên

Tiêu chí xét chọn

 • Điều kiện tài chính

 • Thành tích học tập

Hồ sơ: Học bổng sẽ được thông báo vào đầu năm học.

7. HỌC BỔNG DAAD

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là tổ chức thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học. Trên thực tế, DAAD là tổ chức hàng đầu hỗ trợ tài chính cho hoạt động trao đổi học thuật. DAAD đại diện cho 231 trường đại học và các viện giáo dục đại học của Đức với hơn 500 văn phòng đại diện ở gần 100 quốc gia.

Học bổng DAAD loại 1

Đối tượng áp dụng

Sinh viên của một số ngành được chọn

Giá trị học bổng

Học phí và sinh hoạt phí cho một năm học

Số lượng học bổng

Tối đa 20% tổng số sinh viên của ngành tương ứng

Tiêu chí xét chọn

 • Thành tích học tập

 • Kĩ năng tiếng Anh (Tại thời điểm nộp đơn xin học bổng, sinh viên được yêu cầu nộp chứng chỉ IELTS 6.0 còn hiệu lực - thời hạn không quá 02 năm tính từ ngày thi)

 • Hoạt động ngoại khóa

​Học bổng cho mỗi ngành, nếu có, sẽ được thông báo vào đầu năm học.

Học bổng DAAD loại 2

Đối tượng áp dụng

Sinh viên của một số ngành được chọn

Giá trị học bổng

Chi phí vé máy bay (khoảng 775 EUR) và sinh hoạt phí hàng tháng (650 EUR cho sinh viên đại học và 750 EUR cho học viên cao học) trong thời gian học tập tại Đức (thông thường kéo dài từ 6-12 tháng).

Số lượng học bổng

Tối đa 20% số lượng sinh viên của ngành tương ứng

Tiêu chí xét chọn

 • Thành tích học tập

 • Kĩ năng tiếng Anh (Tại thời điểm nộp đơn xin học bổng, sinh viên được yêu cầu nộp chứng chỉ IELTS 6.0 còn hiệu lực - thời hạn không quá 02 năm tính từ ngày thi)

 • Kĩ năng tiếng Đức

 • Hoạt động ngoại khóa

Hồ sơ học bổng, nếu có, sẽ được thông báo qua email trước khi bắt đầu học tại Đức vài tháng

8. KẾT HỢP HỌC BỔNG TÀI NĂNG VÀ CÁC HỌC BỔNG KHÁC

 • Sinh viên có thể nhận học bổng tài năng, đồng thới được hưởng chế độ giảm học phí trong cùng một năm học, tuy nhiên tổng giá trị không được vượt quá 100% học phí. 

 • Sinh viên đã được nhận Học bổng doanh nghiệp, Học bổng loại 1 của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) không được nhận học bổng tài năng trong cùng một năm học và ngược lại

 • Sinh viên có thể được xem xét trao học bổng tài năng và đồng thời nhận Học bổng loại II của DAAD (sang Đức học) hoặc học bổng của Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới (WUS) trong cùng một năm học nếu đáp ứng được yêu cầu của các chương trình học bổng này.