top of page

Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2023. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

Chương trình đào tạo
Bằng Cấp
Học phí sinh viên VN (VND)
Học phí sinh viên QT (VND)
Tài chính và Kế toán (BFA)
BSc
42.550.000
63.825.000
Quản trị kinh doanh (BBA)
BSc
42.550.000
63.825.000
Kỹ thuật cơ khí (MEN)
BSc
39.900.000
59.850.000
Kỹ thuật xây dựng (BCE)
BEng
39.900.000
59.850.000
Kiến trúc (ARC)
BA
39.900.000
59.850.000
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)
BEng
39.900.000
59.850.000
Khoa học máy tính [CSE]
BSc
39.900.000
59.850.000

Phí đào tạo nghề cho ngành MEN trong Năm đại cương

Chương trình đào tạo
Phí đào tạo nghề (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)
10.000.000
Học phí bậc đại học
Chương trình đào tạo
Bằng cấp
Học phí sinh viên VN (VND)
Học phí sinh viên QT (VND)
Tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính(COM)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MST)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
Phát triển đô thị bền vững (SUD)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
Kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước (WTE)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
Khoa học vật liệu (MSI)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
An ninh thông tin (ITS)
M.Sc
32.170.000
48.255.000
Kinh tế & Tài chính Toàn cầu (GFE)
M.Sc
42.040.000
63.060.000
Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS)
M.Sc
42.040.000
63.060.000
Quản trị kinh doanh (MBA)
MBA
58.940.000
88.410.000
Học phí bậc thạc sĩ
Student 7-1200x575.jpg

WE ARE WAITING AT VGU

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

bottom of page