Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2022. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BẰNG CẤP
Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND)
Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)
BEng
39.200.000
58.800.000
Khoa học máy tính (CSE)
BSc
39.200.000
58.800.000
Kiến trúc (ARC)
BA
39.200.000
58.800.000
Kỹ thuật xây dựng (BCE)
BEng
39.200.000
58.800.000
Kỹ thuật cơ khí (MEN)
BSc
39.200.000
58.800.000
Quản trị kinh doanh (BBA)
BSc
41.800.000
62.700.000
Tài chính và Kế toán (BFA)
BSc
41.800.000
62.700.000

Phí đào tạo nghề cho ngành MEN trong Năm đại cương

Chương trình đào tạo
Phí đào tạo nghề (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)
10.000.000
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BẰNG CẤP
Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND)
Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
Tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính(COM)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MST)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
Phát triển đô thị bền vững (SUD)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
Kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước (WTE)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
Khoa học vật liệu (MSI)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
An ninh thông tin (ITS)
M.Sc
31.600.000
47.400.000
Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS)
M.Sc
41.300.000
61.950.000
Quản trị kinh doanh(MBA)
MBA
57.900.000
86.850.000
Kinh tế & Tài chính Toàn cầu (GFE)
M.Sc
41.300.000
61.950.000
 
Student 7-1200x575.jpg

WE ARE WAITING AT VGU

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường