banner THPT-lp.jpg

XÉT TUYỂN

HỌC BẠ

HỌC BẠ LỚP 10, 11, HỌC KÌ 1 LỚP 12

Thời gian nhận hồ sơ:

17/5/2021 - 20/6/2021

XÉT TUYỂN

KẾT QUẢ THI THPT

TỔ HỢP: A00/A01; D00/D03/D05/D07; V00/V02 

Thời gian nhận hồ sơ:

21/6/2021 -30/7/2021

Airplane Wing

XÉT TUYỂN THẲNG

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ:

SAT, Cambridge, TestAS, AS/A-Level, IGCSE, WACE, IB, etc.

Thời gian nhận hồ sơ:

Đến hết ngày 30/8/2021

CÁC CUỘC THI CẤP TỈNH, QUỐC GIA, QUỐC TẾ:

Đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi HSG cấp tỉnh, quốc gia, HOẶC là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế/Olympic Châu Á Thái Bình Dương (THPT), HOẶC các kỳ thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia